top of page
Zoeken
  • Foto van schrijver Elaby's

Beschuit met Muisjes: Nieuw Leven, Innoverende Veerkracht en Onverwachte Wendingen

De dag bracht vandaag een wervelwind aan emoties met zich mee, waarin het leven zijn onvoorspelbare aard toonde. Temidden van het constante rumoer en de dringende oproep tot burgerlijke betrokkenheid, voelde ik een diepe innerlijke aandrang om niet passief aan de zijlijn te staan, maar actief de toekomst mede vorm te geven. Het initiatief tot het lanceren van een crowdfundingcampagne voor de kunst en cultuur was meer dan alleen een reactie op de ervaren ongelijkheid in erkenning van onze idealen; het was een daad van veerkracht, een krachtige poging om gehoor te geven aan wat we als rechtvaardig en essentieel beschouwen.Deze veerkracht werd plotseling overtroffen door een gebeurtenis van geheel andere aard, maar met een vreugde die mijn diepste vezels beroerde: de komst van mijn eerste kleinkind. Woorden schieten tekort om de intensiteit van mijn emoties op dat moment te vatten. Het was een gevoel dat diep in mijn ziel weerklonk; een mengeling van vreugde, verwondering en een overweldigend gevoel van verantwoordelijkheid voor het nieuwe leven dat onze wereld betrad.

De complexiteit van deze drie 'E-momenten' laat zich simpelweg niet in woorden vatten.

De opwinding van het opkomen voor mijn gekoesterde idealen, de uitputtende energie die vereist was om het financieringsproject van de grond te krijgen, en dan de overweldigende vreugde van het vasthouden van mijn kleinkind voor het eerst, waren als drie verschillende symfonieën die tegelijkertijd in mijn hart klonken.


Terugkijkend op deze reeks gebeurtenissen, voel ik me zowel kwetsbaar als krachtig. Er waren momenten van twijfel, waarop ik me afvroeg of mijn inspanningen wel verschil zouden maken in deze soms meedogenloze wereld. Maar dan is daar de aanblik van dat kleine wonder, dat me doet realiseren dat elke stap, elke poging tot verandering, ergens een impact heeft, hoe klein ook.

Het leven heeft me geleerd dat het een complexe dans is tussen actie ondernemen en acceptatie. Het heeft me doen inzien dat schoonheid schuilt in onverwachte wendingen en dat we uiteindelijk deelnemers zijn in een groter verhaal dat we niet altijd volledig begrijpen.

Mijn energie is wellicht niet meer zo overvloedig als voorheen, maar elke glimlach van mijn kleinkind, elke stap voorwaarts in onze campagne, herinnert me aan de waarde van mijn inzet. Het leven is te kostbaar om verspild te worden aan onnodige zorgen. Met een hart vol dankbaarheid omarm ik deze momenten van nieuw leven en groei, wetende dat dit alles is wat we hebben en dat we het ten volle moeten omarmen.


Het bewustzijn van het leven in een omgeving relatief vrij van oorlogsgeweld en directe onderdrukking is een kostbaar bezit. Ondanks de groeiende politieke polarisatie en verontrustende verschuivingen in Nederland, is het belangrijk om te erkennen dat we momenteel niet geconfronteerd worden met oorlogsgeweld. Echter, herinneringen aan historische gebeurtenissen, zoals de opkomst van extremisme tijdens de Weimarrepubliek, wekken angst en zorgen op. Ze dienen als een waarschuwing om alert te blijven voor verontrustende politieke veranderingen en het fragiele karakter van democratische samenlevingen. Terwijl ik geniet van de relatieve vrede om me heen, voel ik de verantwoordelijkheid om de waarden van vrijheid, tolerantie en democratie te koesteren en te beschermen. Het is van essentieel belang om te leren van het verleden en te streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen wordt gerespecteerd en gehoord, ongeacht politieke opvattingen of achtergrond.


De bezorgdheid voor de toekomst is reëel, maar het spoort mij aan om actief deel te nemen aan het democratische proces en te streven naar een samenleving gebaseerd op solidariteit, rechtvaardigheid en respect voor individuele rechten. Vrijheid en vrede zijn geen vanzelfsprekendheden; ze moeten elke dag opnieuw verdedigd en gekoesterd worden.

De ervarings jaren hebben mij geleerd dat ik terdege bewust ben van de kwetsbaarheid van onze samenleving, maar wil vastberaden inspanningen leveren om een open en vrije samenleving te behouden, waarin diversiteit wordt gevierd en iedereen gelijke kansen en vrijheden heeft. Het is een voortdurende strijd om te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt, een inspanning waar we allemaal deel van uitmaken en gezamenlijk voor moeten opkomen.


Maar nu eerst tijd voor de beschuit met muisjes ! ( en een borrel )Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page